• تاریخ برگزاریزمان برگزاریمکان برگزاری آدرس
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مازندران- ساری- مازندران- ساری- کیلومتر 18 جاده خزر آباد - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) سالن مصبا ح
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مازندران- ساری- مازندران- ساری- کیلومتر 18 جاده خزر آباد - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) سالن مصبا ح
برگزارکنندگان
تبلیغات